*Savetnik imidža ili modni stilista je savetnk za potpuni izgled osobe.

Daje Vam preporuku za kombinovanje različitih boja i novih stilova, pomaže Vam u kupovini, predlaže Vam poslovni izgled, savetuje Vam promenu frizure, šminke i kompletnu promenu u prezentaciji osobe. Ako želite, može srediti i Vaš ormar.

Savetnik imidža Vam pomaže i u verbalnoj kumunikaciji (govor, vokabular) ali i u neverbalnoj komunikaciji (stav, različite pozicije tela) i pravilno ponašanje sa ciljem da celokupni doživljaj osobe bude poboljšan.