Visuel merchandising je delatnost u prodaji koja se bavi prezentacijom proizvoda i usluga u svrhu isticanja njihovih karakteristika i prednosti. To je važan faktor i efikasan način dodavanja vrednosti vašem brendu. Svrha takvog vizuelnog trgovanja je da privuče, angažuje i motiviše kupca.

Aktivna na terenu od 2003 godine, početno sam se bavila ovom profesijom kao deo svojih menadžerskih funkcija u raznim preduzećima. Od 2012 godine, specijalizovala sam se za vizuelno trgovanje u nekoliko sektora aktivnosti, od fine izrade satova do prezentacije nakita u luksuznim radnjama pa sve do brige o izloženim najpoznatijim kozmetičkim brendovima.

Ako ste spremni, krenimo raditi zajedno na stvaranju idealnog okruženja u kojem će se vaši potrošači odlučiti za kupovinu VAŠIH proizvoda i usluga.